Chyba
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::mkdir: Bad response
  • JFTP::chmod: Bad response
Cestovný ruch v Štúrove a okolí

Dopyt po tejto oblasti je čoraz väčší a to hlavne zásluhou štúrovského termálneho kúpaliska Vadaš, ktoré si dlhoročne udržiava vysokú kvalitu hygieny. Rozprestiera sa na ploche 24 ha a tým patrí medzi najväčšie na Slovensku. V letných mesiacoch areál využívajú tisícky turistov z celého Slovenska, no i zo zahraničia. Teplota vody sa pohybuje okolo 38 stupňov. V areáli kúpaliska je deväť bazénov, tobogány, jazero na člnkovanie a rybárčenie, minigolf a množstvo bufetov. Ďalšie faktory, ktoré sa podieľajú na cestovnom ruchu sú: atraktívna poloha mesta aj kúpaliska, možnosť kúpania sa v termálnej vode alebo v niektorej z tečúcich vôd(Hron, Dunaj), možnosť rybolovu na mŕtvych ramenách Hrona a relatívna blízkosť historických pamiatok a iných zaujímavých miest (Bratislava, Bíňa, Ostrihom, Budapešť...).

Veľkým prínosom pre naše mesto je blízkosť krásnej scenérie dunajskej zákruty pri Chľabe na ktorú je krásny pohľad od hotela Panoráma, ktorá disponuje vlastným bazénom. V tomto krásnom prostredí je veľké množstvo vzácnych živočíchov a rastlín, pre ktoré je územie Kováčovských kopcov vyhlásené za štátom chránenú oblasť. Medzi ďalšie štátne prírodné rezervácie patria: Čenkovský les, Kamenínske slanisko, Drieňova hora pri Novej Vieske, potom chránené nálezisko Parížske močiare pri Gbelciach, zaujímavý je aj soví vrch pri Salke.

O stravovacie služby nemusíme mať strach, pretože ich poskytuje mnoho reštaurácií a bufetov. Dunaj, Hron, štadióny, ihriská, svahy, sú prostriedkom športovo-rekreačných služieb, ktoré ocenia hlavne kajakári, rybári, tenisti, futbalisti... Návštevníci, ktorí navštívia kino alebo galériu sa stanú účastníkmi spoločensko-kultúrnych služieb. Cestovné kancelárie zabezpečujú sprostredkovateľské služby. Keďže náš región leží na slovensko-maďarských hraniciach, zmenárenské služby sú nevyhnutné. V mesiacoch apríl, máj, jún, značnú časť hostí tvoria cykloturisti, ktorí využívajú cyklotrasu, ktorá vedia naším mestom. Začína pri Viedni prechádza Bratislavou mestami pri Dunaji v Štúrove prechádza do Maďarska a pokračuje do Budapešti. V týchto mesiacoch po tejto trase jazdia turisti z celej Európy.

You are here