Práve sa nachádzate v sekcii: O Štúrove / Súčasnosť Štúrova

história | súčasnosť | cestovný ruch

 

Menu

Ubytovanie
   
izby
   
obytné bunky
Služby
O Štúrove
    
história
    
súčasnosť
    
cestovný ruch
Doprava
Kúpaliská


Adresa

Rekreačné stredisko
Kormoš
Komenského 8
943 01  Štúrovo
Slovensko
mobil: 0905 513 732
tel.: 036 752 28 90
e-mail

 

Corner

 

Časť:

 Súčasnosť Štúrova
(1 z 3)

Plocha (km2) 37,22 - 406,061
Počet obyvateľov 13103 - 21307
Prvá písomná správa z roku 1075 - 1135

Vzdialenosť (km) po ceste:
od Nových Zámkov 50 km
od Nitry 88 km
od Bratislavy 148 km
od Budapešti 40 km

Poloha mosta Márie Valérie na Dunaji, vzdialenosť:

od prameňa pri Donaueschingene 1132 km
od ústia pri Suline 1718 km

Štúrovo sa rozkladá na ľavom brehu Dunaja v priesečníku 36 stupňov a 23 min. zemepisnej dĺžky východne od Ferra, čo zodpovedá 18 stupňom a 43 min. východne od Greenwicha a 47 stupňov a 48 minút severnej zemepisnej šírky. Pôdne zloženie predstavuje oblasť neogénnej alpsko-karpatskej priehlbne a eolitický reliéf sprašov, sprašových hlín a naviatych pieskov. Mesto a jeho chotár sa rozkladá na poslednom cípe ľavobrežnej Podunajskej nížiny, na rozhraní zlomov Hronskej a Ipeľskej sprašovej tabule.

Pokračuj >>>
Corner

 

Corner
Corner

Môžete ísť na históriu Štúrova alebo na cestovný ruch.
Vráť sa na hlavnú stránku.