Práve sa nachádzate v sekcii: O Štúrove / História Štúrova

história | súčasnosť | cestovný ruch

 

Menu

Ubytovanie
   
izby
   
obytné bunky
Služby
O Štúrove
    
história
    
súčasnosť
    
cestovný ruch
Doprava
Kúpaliská


Adresa

Rekreačné stredisko
Kormoš
Komenského 8
943 01  Štúrovo
Slovensko
mobil: 0905 513 732
tel.: 036 752 28 90
e-mail
 

 

Neprehliadnite


www.kormos.sk
Betónové výrobky
 

Corner

 

Prejdi na časť:

História Štúrova
(1 z 12)

Mesto vďaka výhodnej polohe bolo osídlené už v praveku. Dokazujú to rozsiahle archeologické výskumy hlavne v areáli celulózky a aj na Božom kopci (Istenhegy). Najstarším a aj najdôležitejším je neolitické sídlisko s mladšou lineárnou keramikou a želiezovskej skupiny z mladšej doby kamennej. Je doteraz najväčším preskúmaným neolitickým sídliskom na Slovensku i v celej Karpatskej kotline. Mladšie bolo osídlenie v eneolite, je to sídlisko kostolackej kultúry s kanelovanou keramikou, sídlisko a žiarové hroby zo staršej doby bronzovej, halštattské kultúrne jamy, laténska osada z 2. storočia a germánska osada z 2.-3. storočia. Mesto bolo dôležitým dunajským brodom už v dobe rímskej. Anavum bolo jedným z predmostí chýrneho "Limes Romanus", vybudovaného v období cisárstva (2. storočie). Toto predmostie zabezpečovalo spojenie rímskeho tábora Solva, postaveného na mieste dnešného Ostrihomu, s ľavým brehom. Odtiaľ podnikali Rimania výpravy proti germánskym kmeňom, ktoré často pustošili rímske územia. Z týchto čias pochádza a k tomuto okoliu sa viaže vzácna pamiatka, prvé literárne dielo, ktoré vzniklo na našom území. Cisár a filozof Marcus Aurelius (161-180) tu počas výpravy vedenej proti Kvádom, napísal I. knihu diela "Samovravy". "Napísané na území Kvádov pri Hrone" - uvádza cisár na konci svojich úvah.

Pokračuj >>>
Corner

 

 

 

 

 

 

 

Corner
Corner

Môžete ísť na súčasnosť Štúrova alebo na cestovný ruch
Vráť sa na hlavnú stránku.